[IRP] 10 rights and principles - Swedish translation

Marcin de Kaminski marcin.dekaminski
Wed Mar 30 17:25:21 EEST 2011


Here is the Swedish translation of the 10 rights and principles.

The Julia Group is planning on publishing it on our website, but due to DNS related errors (sigh) this will be a few hours delayed. Comments from other Swedish speakers are most welcome, of course.

/Marcin

--

10 PUNKTER F?R M?NSKLIGA R?TTIGHETER P? INTERNET

Detta dokument fastst?ller tio centrala r?ttigheter som b?r ligga till grund f?r Internets styrning och f?rvaltning. De har sammanst?llts av Internet Rights and Principles Dynamic Coalition (IRP), ett ?ppet n?tverk av individer och organisationer som arbetar f?r att uppr?tth?lla och f?rsvara m?nskliga r?ttigheter p? Internet. De n?trelaterade m?nskliga r?ttigheterna ?r f?rankrade i internationella principer f?r m?nskliga r?ttigheter, och kommer fr?n koalitionens nya, framv?xande, stadga om m?nskliga r?ttigheter f?r Internet, som h?ller p? att utformas.

Internet erbjuder helt nya m?jligheter f?r f?rverkligandet av m?nskliga r?ttigheter och spelar en allt viktigare roll i v?r vardag. Det ?r d?rf?r viktigt att alla akt?rer, b?de offentliga som privata, s?v?l respekterar som skyddar de m?nskliga r?ttigheterna ?ven p? Internet. ?tg?rder m?ste ocks? vidtas f?r att s?kerst?lla att Internet fungerar och utvecklas p? ett s?tt som uppfyller de m?nskliga r?ttigheterna i st?rsta m?jliga utstr?ckning. F?r att underl?tta i f?rverkligandet av denna vision om ett r?ttighetsbaserat Internet har d?rf?r IRP formulerat 10 punkter f?r m?nskliga r?ttigheter p? Internet: 

<b>1) Universalitet</b>
Alla m?nniskor ?r f?dda fria och lika vad g?ller v?rde och r?ttigheter. Denna universiella j?mlikhet m?ste respekteras, skyddas och f?rverkligas p? Internet. 

<b>2) Social r?ttvisa</b>
Internet ?r en plats f?r fr?mjande av, skyddet av och respekten f?r m?nskliga r?ttigheter och fr?mjande av social r?ttvisa. Var och en har skyldighet att respektera de m?nskliga r?ttigheterna p? Internet. 
 
<b>3) Tillg?nglighet</b>
Var och en har lika r?tt till ett s?kert och ?ppet Internet.

<b>4) Yttrande- och f?reningsfrihet</b> 
Var och en har r?tt att s?ka, ta emot och sprida information fritt p? internet utan censur eller andra st?rningar. Alla har ocks? r?tt att samlas och m?tas fritt genom och p? Internet, vare sig det ?r f?r sociala, politiska, kulturella eller andra ?ndam?l. 

<b>5) Privatliv och integritet</b>
Var och en har r?tt till ett privatliv p? Internet. Detta innefattar r?tt att inte vara ?vervakad, r?tt att anv?nda kryptering, och r?tt till anonymitet p? n?tet. Var och en har ocks? r?tt till uppgiftsskydd, inklusive kontroll ?ver insamling, lagring, bearbetning, bortskaffande och offentlighet vad g?ller personuppgifter. 

<b>6) Liv, frihet och personlig s?kerhet</b> 
R?tten till liv, frihet och personlig s?kerhet m?ste respekteras och skyddas och uppfyllas p? Internet. Dessa r?ttigheter f?r inte kr?nkas, eller anv?ndas f?r att kr?nka n?gon annan r?ttighet p? Internet.

<b>7) M?ngfald</b>
Kulturell och spr?klig m?ngfald, liksom teknisk innovation och nyt?nkande kring riktlinjer r?rande Internet b?r uppmuntras p? ett inkluderande vis.     

<b>8) J?mlikhet</b>
Var och en skall ha allm?n och ?ppen tillg?ng till inneh?ll p? Internet, fri fr?n diskriminerande prioritering, filtrering eller trafikkontroll av kommersiella, politiska eller andra sk?l. 

<b>9) Standarder och regleringar</b> 
Internets arkitektur, kommunikationssystem, dokument- och dataformat skall baseras p? ?ppna standarder som garanterar fullst?ndig interoperabilitet, integration och lika m?jligheter f?r alla. 

<b>10) Styrning och f?rvaltning</b>
M?nskliga r?ttigheter och social r?ttvisa m?ste utg?ra den r?ttsliga och normativa grund som Internet fungerar och styrs utefter. Detta skall ske p? ett ?ppet och multilateralt s?tt, baserat p? principer s?som ?ppenhet, inkluderande deltagande och ansvarsutkr?vande. 

<i>Delta i utvecklingen av IRP:s stadga p? <a href="http://www.irpcharter.org">www.irpcharter.org</a>, f?lj IRP via <a href="https://twitter.com/netrights">@netrights</a> p? Twitter eller anslut dig till IRP:s <a href="http://www.facebook.com/internetrightsandprinciples">Facebook-grupp</a>. </i>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.internetrightsandprinciples.org/pipermail/irp-internetrightsandprinciples.org/attachments/20110330/518c7d01/attachment.htm>More information about the IRP mailing list